Czyszczenie głowicy drukującej (2023)

Czyszczenie głowicy drukującej (1)

Strona główna > Konserwacja drukarki

Przy użyciu programu narzędziowego Auto Head Cleaning (Automatyczne czyszczenie głowicy) w systemie Windows

Przy użyciu programu narzędziowego Auto Head Cleaning (Automatyczne czyszczenie głowicy) w systemie Mac OS X

Przy użyciu programu narzędziowego Head Cleaning (Czyszczenie głowicy) w systemie Windows

Przy użyciu programu narzędziowego Head Cleaning (Czyszczenie głowicy) w systemie Mac OS X

Korzystanie z przycisku drukarki

Jeśli wydruki są wyblakłe lub brakuje na nich punktów, można rozwiązać te problemy, czyszcząc głowicę drukującą, co zapewnia prawidłowe dostarczanie tuszu przez dysze.

Głowicę drukującą można wyczyścić z poziomu komputera za pomocą programu narzędziowego Head Cleaning (Czyszczenie głowicy) lub z poziomu drukarki za pomocą przycisków.

Zaleca się używanie narzędzia Auto Head Cleaning (Automatyczne czyszczenie głowicy), które służy do druku specjalnego wzoru testu dysz i automatycznie oczyszcza dysze, jeśli są zatkane.

Czyszczenie głowicy drukującej (2)Uwaga:

Głowicę drukującą należy czyścić tylko w przypadku obniżenia jakości wydruku, na przykład gdy jest on rozmazany, kolory są nieprawidłowe lub ich brakuje.

Aby sprawdzić, czy czyszczenie głowicy drukującej jest konieczne, należy użyć programu narzędziowego Nozzle Check (Test dysz). Pozwala to zaoszczędzić tusz.

Czyszczenie głowicy może nie być możliwe, jeśli tusz jest na wyczerpaniu. Czyszczenie głowicy nie jest możliwe, jeśli brakuje tuszu. Wymień najpierw odpowiedni pojemnik z tuszem.

Przy użyciu programu narzędziowego Auto Head Cleaning (Automatyczne czyszczenie głowicy) w systemie Windows

Wykonaj poniższe kroki, aby wyczyścić głowicę drukującą za pomocą programu narzędziowego Auto Head Cleaning (Automatyczne czyszczenie głowicy).

Czyszczenie głowicy drukującej (3)

Sprawdź, czy lampki nie sygnalizują błędów i czy taca wyjściowa jest otwarta. Pokrywa przednia musi być jednak zamknięta.

Czyszczenie głowicy drukującej (4)

Upewnij się, że do podajnika arkuszy załadowano papier w formacie A4.

Czyszczenie głowicy drukującej (5)

Kliknij prawym przyciskiem myszy znajdującą się na pasku zadań ikonę drukarki, a następnie kliknij polecenie Auto Head Cleaning (Automatyczne czyszczenie głowicy).

Jeśli ikona drukarki nie jest widoczna, postępuj zgodnie z informacjami dotyczącymi dodawania ikony, zawartymi w następnej sekcji.

Za pomocą ikony skrótu na pasku zadań

Czyszczenie głowicy drukującej (6)

Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie. Podczas wykonywania cyklu czyszczenia przez drukarkę lampka zasilania Czyszczenie głowicy drukującej (7) miga.

Czyszczenie głowicy drukującej (8)Przestroga:

W żadnym razie nie należy wyłączać drukarki, zanim lampka zasilania Czyszczenie głowicy drukującej (9) przestanie migać. Może to spowodować uszkodzenie drukarki.

Jeśli nie wystąpiła poprawa jakości, wyłącz drukarkę i poczekaj minimum sześć godzin. Następnie należy uruchomić ponownie test dysz oraz, w razie potrzeby, przeprowadzić czyszczenie głowicy.

Jeśli jakość wydruku nadal nie uległa poprawie, może to oznaczać, że przynajmniej jeden z pojemników z tuszem jest stary lub uszkodzony i konieczna jest jego wymiana.
Czyszczenie głowicy drukującej (11) Patrz sekcja Wymiana pojemnika z tuszem przed jego wyczerpaniem

Jeśli po wymianie pojemników z tuszem nadal występuje problem z jakością wydruku, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

W celu utrzymania jakości wydruku zaleca się regularne drukowanie kilku stron.

U góry

Przy użyciu programu narzędziowego Auto Head Cleaning (Automatyczne czyszczenie głowicy) w systemie Mac OS X

Wykonaj poniższe kroki, aby wyczyścić głowicę drukującą za pomocą programu narzędziowego Auto Head Cleaning (Automatyczne czyszczenie głowicy).

Czyszczenie głowicy drukującej (13)

Sprawdź, czy lampki nie sygnalizują błędów i czy taca wyjściowa jest otwarta. Pokrywa przednia musi być jednak zamknięta.

Czyszczenie głowicy drukującej (14)

Upewnij się, że do podajnika arkuszy załadowano papier w formacie A4.

Czyszczenie głowicy drukującej (15)

Przejdź do programu narzędziowego drukarki EPSON Printer Utility3.

Uzyskiwanie dostępu do sterownika drukarki w systemie Mac OS X

Czyszczenie głowicy drukującej (16)

Wybierz drukarkę, a następnie kliknij przycisk OK w oknie Printer List (Lista drukarek).

Czyszczenie głowicy drukującej (17)

Kliknij przycisk Auto Head Cleaning (Automatyczne czyszczenie głowicy) w oknie dialogowym Utility (Program narzędziowy).

Czyszczenie głowicy drukującej (18)

Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie. Podczas wykonywania cyklu czyszczenia przez drukarkę lampka zasilania Czyszczenie głowicy drukującej (19) miga.

Czyszczenie głowicy drukującej (20)Przestroga:

W żadnym razie nie należy wyłączać drukarki, zanim lampka zasilania Czyszczenie głowicy drukującej (21) przestanie migać. Może to spowodować uszkodzenie drukarki.

Czyszczenie głowicy drukującej (22)Uwaga:

Jeśli nie wystąpiła poprawa jakości, wyłącz drukarkę i poczekaj minimum sześć godzin. Następnie uruchom ponownie test dysz oraz, w razie potrzeby, przeprowadź czyszczenie głowicy.

Jeśli jakość wydruku nadal nie uległa poprawie, może to oznaczać, że przynajmniej jeden z pojemników z tuszem jest stary lub uszkodzony i konieczna jest jego wymiana.
Czyszczenie głowicy drukującej (23) Patrz sekcja Wymiana pojemnika z tuszem przed jego wyczerpaniem

Jeśli po wymianie pojemników z tuszem nadal występuje problem z jakością wydruku, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

W celu utrzymania jakości wydruku zaleca się regularne drukowanie kilku stron.

U góry

Przy użyciu programu narzędziowego Head Cleaning (Czyszczenie głowicy) w systemie Windows

Wykonaj poniższe kroki, aby wyczyścić głowicę drukującą za pomocą programu narzędziowego Head Cleaning (Czyszczenie głowicy).

Czyszczenie głowicy drukującej (25)

Upewnij się, że drukarka jest włączona.

Czyszczenie głowicy drukującej (26)

Sprawdź, czy żadne lampki nie sygnalizują błędów oraz czy gruby papier lub taca CD/DVD nie znajduje się wewnątrz drukarki.

Czyszczenie głowicy drukującej (27)

Upewnij się, że do podajnika arkuszy załadowano papier w formacie A4.

Czyszczenie głowicy drukującej (28)

Kliknij prawym przyciskiem myszy znajdującą się na pasku zadań ikonę drukarki, a następnie kliknij polecenie Head Cleaning (Czyszczenie głowicy).

Jeśli ikona drukarki nie jest widoczna, postępuj zgodnie z informacjami dotyczącymi dodawania ikony, zawartymi w następnej sekcji.

Za pomocą ikony skrótu na pasku zadań

Czyszczenie głowicy drukującej (29)

Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Podczas wykonywania cyklu czyszczenia przez drukarkę lampka zasilania Czyszczenie głowicy drukującej (30) miga.

Czyszczenie głowicy drukującej (31)Przestroga:

W żadnym razie nie należy wyłączać drukarki, zanim lampka zasilania Czyszczenie głowicy drukującej (32) przestanie migać. Może to spowodować uszkodzenie drukarki.

Nie wkładać grubego papieru lub tacy CD/DVD przed zakończeniem czyszczenia.

Czyszczenie głowicy drukującej (33)Uwaga:

Jeśli po cztero- lub pięciokrotnym wyczyszczeniu głowicy drukującej jakość wydruku nie ulega poprawie, należy wyłączyć drukarkę i pozostawić ją na co najmniej 6 godzin. Następnie uruchom ponownie test dysz oraz, w razie potrzeby, przeprowadź czyszczenie głowicy.

Jeśli jakość wydruku nadal nie uległa poprawie, może to oznaczać, że przynajmniej jeden z pojemników z tuszem jest stary lub uszkodzony i konieczna jest jego wymiana.
Czyszczenie głowicy drukującej (34) Patrz sekcja Wymiana pojemnika z tuszem przed jego wyczerpaniem

Jeśli po wymianie pojemników z tuszem nadal występuje problem z jakością wydruku, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

W celu utrzymania jakości wydruku zaleca się regularne drukowanie kilku stron.

U góry

Przy użyciu programu narzędziowego Head Cleaning (Czyszczenie głowicy) w systemie Mac OS X

Wykonaj poniższe kroki, aby wyczyścić głowicę drukującą za pomocą programu narzędziowego Head Cleaning (Czyszczenie głowicy).

Czyszczenie głowicy drukującej (36)

Upewnij się, że drukarka jest włączona.

Czyszczenie głowicy drukującej (37)

Sprawdź, czy żadne lampki nie sygnalizują błędów oraz czy gruby papier lub taca CD/DVD nie znajduje się wewnątrz drukarki.

Czyszczenie głowicy drukującej (38)

Upewnij się, że do podajnika arkuszy załadowano papier w formacie A4.

Czyszczenie głowicy drukującej (39)

Przejdź do programu narzędziowego drukarki EPSON Printer Utility3.

Uzyskiwanie dostępu do sterownika drukarki w systemie Mac OS X

Czyszczenie głowicy drukującej (40)

Kliknij przycisk Head Cleaning (Czyszczenie głowicy) w oknie dialogowym Utility (Program narzędziowy).

Czyszczenie głowicy drukującej (41)

Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Podczas wykonywania cyklu czyszczenia przez drukarkę lampka zasilania Czyszczenie głowicy drukującej (42) miga.

Czyszczenie głowicy drukującej (43)Przestroga:

W żadnym razie nie należy wyłączać drukarki, zanim lampka zasilania Czyszczenie głowicy drukującej (44) przestanie migać. Może to spowodować uszkodzenie drukarki.

Nie wkładać grubego papieru lub tacy CD/DVD przed zakończeniem czyszczenia.

Czyszczenie głowicy drukującej (45)Uwaga:

Jeśli po cztero- lub pięciokrotnym wyczyszczeniu głowicy drukującej jakość wydruku nie ulega poprawie, należy wyłączyć drukarkę i pozostawić ją na co najmniej 6 godzin. Następnie uruchom ponownie test dysz oraz, w razie potrzeby, przeprowadź czyszczenie głowicy.

Jeśli jakość wydruku nadal nie uległa poprawie, może to oznaczać, że przynajmniej jeden z pojemników z tuszem jest stary lub uszkodzony i konieczna jest jego wymiana.
Czyszczenie głowicy drukującej (46) Patrz sekcja Wymiana pojemnika z tuszem przed jego wyczerpaniem

Jeśli po wymianie pojemników z tuszem nadal występuje problem z jakością wydruku, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

W celu utrzymania jakości wydruku zaleca się regularne drukowanie kilku stron.

U góry

Korzystanie z przycisku drukarki

W celu oczyszczenia dysz głowicy przy użyciu przycisków drukarki, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Czyszczenie głowicy drukującej (48)

Sprawdź, czy żadne lampki nie sygnalizują błędów oraz czy gruby papier lub taca CD/DVD nie znajduje się wewnątrz drukarki.

Czyszczenie głowicy drukującej (49)

Upewnij się, że do podajnika arkuszy załadowano papier w formacie A4.

Czyszczenie głowicy drukującej (50)

Naciśnij i przytrzymaj przez ponad trzy sekundy przycisk tuszu Czyszczenie głowicy drukującej (51).

Czyszczenie głowicy drukującej (52)

Drukarka rozpocznie proces czyszczenia głowicy, a lampka zasilania Czyszczenie głowicy drukującej (53) zacznie migać.

Czyszczenie głowicy drukującej (54)Przestroga:

W żadnym razie nie należy wyłączać drukarki, zanim lampka zasilania Czyszczenie głowicy drukującej (55) przestanie migać. Może to spowodować uszkodzenie drukarki.

Nie wkładać grubego papieru lub tacy CD/DVD przed zakończeniem czyszczenia.

Czyszczenie głowicy drukującej (56)

W momencie, gdy lampka zasilania Czyszczenie głowicy drukującej (57) przestanie migać, należy wydrukować wzór testu dysz w celu potwierdzenia ich oczyszczenia.
Czyszczenie głowicy drukującej (58) Patrz sekcja Test dysz głowicy drukującej

Czyszczenie głowicy drukującej (59)Uwaga:

Jeśli po cztero- lub pięciokrotnym wyczyszczeniu głowicy drukującej jakość wydruku nie ulega poprawie, należy wyłączyć drukarkę i pozostawić ją na co najmniej 6 godzin. Następnie uruchom ponownie test dysz oraz, w razie potrzeby, przeprowadź czyszczenie głowicy.

Jeśli jakość wydruku nadal nie uległa poprawie, może to oznaczać, że przynajmniej jeden z pojemników z tuszem jest stary lub uszkodzony i konieczna jest jego wymiana.
Czyszczenie głowicy drukującej (60) Patrz sekcja Wymiana pojemnika z tuszem przed jego wyczerpaniem

Jeśli po wymianie pojemników z tuszem nadal występuje problem z jakością wydruku, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

W celu utrzymania jakości wydruku zaleca się regularne drukowanie kilku stron.

U góry

Czyszczenie głowicy drukującej (62)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated: 08/05/2023

Views: 5980

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.